Obiectivul general al proiectului ȘOAPTE, demarat la finalul lui 2018, este facilitarea accesului la educație de calitate și creșterea participării preșcolare și școlare a copiilor care provin din 4 instituții școlare asociate proiectului defavorizate din mediul rural – școlile din comunele Chinteni, Vultureni, Borșa și școala din satul Răscruci, comuna Bonțida, toate din județul Cluj, cu accent pe elevii în risc de abandon școlar sau în risc de eșec școlar, în vederea creșterii numărului copiilor care finalizează învățământul obligatoriu. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6 și este programat a se derula pe parcursul a 36 de luni.

Scopul final al proiectului este promovarea accesului egal la un învățământ de calitate și prevenirea părăsirii timpurii a școlii prin creșterea participării preșcolare și școlare a tuturor copiilor, cu accent pe cei aflați în risc de abandon și/sau eșec școlar.

Context. În România, rata de părăsire timpurie a școlii a fost de 18,3% în 2017, conform unui studiu Eurostat. Elevii din mediul rural și copiii aparținând minorității roma reprezintă în continuare categoriile cu cel mai mare risc, pe de o parte din cauza sărăciei cu care se confruntă familiile lor și pe de altă parte din cauza infrastucturii deficitare – de la mijloace de transport la școală până la personal calificat și capabil să răspundă nevoilor specifice acestor copii. Unul din patru copii provenind din familiile sărace din comunitățile dezavantajate abandonează școala înainte de a termina învățământul primar și doar jumătate dintre copiii înscriși în clasa a 5-a reușesc să termine cursurile învățământului secundar. Abandonul școlar are drept consecințe șomajul, excluziunea socială și sărăcia. Pentru că, dacă nu finalizează învățământul obligatoriu, acești copii nu pot face cursuri de calificare. Iar lipsa calificării înseamnă, dacă nu dependența de servicii sociale, atunci cu siguranță venituri prea mici pentru întreținerea unei familii.
Cele 4 instituții școlare din localitățile vizate de proiectul nostru însumează un număr total de 762 de copii în ciclul preșcolar, primar și gimnazial. Grădinițele, în toate cele 4 instituții școlare, funcționează cu program normal. În anul școlar 2015-2016 în Chinteni, la un total de 172 elevi cls. 0-VIII erau 50 de elevi cu rezultate școlare slabe, 22 de corigenți, 7 de repetenți, 4 elevi cu abandon școlar, 30 de elevi cu participare redusă și număr mare de absențe. La Vultureni, la un total de 128 elevi cls. 0-VIII erau 60 de elevi cu rezultate școlare slabe, 23 de corigenți, 1 elev cu abandon școlar, 7 elevi cu participare redusă și număr mare de absențe. La Borșa, la un total de 125 elevi cls. 0-VIII erau 15 elevi cu rezultate școlare slabe, 7 corigenți, 2 repetenți, 3 elevi cu abandon școlar, 10 elevi cu participare redusă și număr mare de absențe. La Răscruci, la un total de 205 elevi cls. 0-VIII erau 13 elevi cu rezultate școlare slabe, 9 elevi corigenți, 3 repetenți, 18 elevi cu participare redusă și număr mare de absențe.
În anul școlar 2016-2017, profilul copiilor era următorul:

• 38 de elevi (35 copii în Răscruci și 3 copii în Borșa) s-au declarat ca fiind de etnie rromă. Numărul este mult mai mare, dar părintii nu doresc să se auto-identifice.

• 21 de copii provin din familii monoparentale, iar 15 copii se află în grija rudelor, părinții fiind plecați la muncă în străinătate.

• 19 % dintre părinți au un nivel scăzut de educație – sub 8 clase finalizate, iar 135 de familii trăiesc din beneficii sociale.

Majoritatea cadrelor didactice fac naveta zilnic pentru a ajunge la școală, 45 de cadre didactice sunt necalificate și/sau suplinitori și doar un număr de 12 cadre didactice sunt titular pe post. În nici una dintre locații nu există personal de sprijin sau auxiliar, iar școlile nu sunt arondate nici unui consilier școlar.
Intervenție. Prin creșterea numărului de copii care vor absolvi învățământul obligatoriu, proiectul
contribuie la asigurarea oportunităților pentru integrarea viitoare pe piața muncii a copiilor în risc de părăsire timpurie a școlii. Proiectul crează premisele pentru prelungirea programului din grădinițe și prin activitățile de tip „Școala după școală” desfășurate în cadrul școlilor, unde sunt condiții adecvate învățării: săli luminoase și încălzite, mobilier și diverse echipamente, rechizite școlare și hrană. Copiii vor primi sprijin educațional de calitate prin profesioniști, pentru a crește performanțele școlare ale acestora și motivația pentru educație și pentru a compensa sprijinul scăzut din partea familiilor/părinților. Pentru a sprijini părinții/tutorii care se luptă cu sărăcia, sunt prevăzute consilieri pentru întărirea familiei și activități de educație parentală.
Toți profesioniștii vor dobândi noi abilități de a lucra cu copii vulnerabili ceea ce va contribui la creșterea eficacității serviciilor. Parteneriatele cu instituțiile publice cresc gradul de implicare al comunității, iar evenimentele locale organizate în cadrul proiectului vor duce la creșterea gradului de conștientizare a populației asupra importantei educației.
Bugetul proiectului: valoarea totală a proiectului este de 4.446.616,18 lei, din care finanțarea
nerambursabilă este de 4.446.616,18 lei.
Vedeți aici comunicatul de presă.

Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie

Strada René Descartes 6, Cluj-Napoca

0264-594893

0364/ 801 008

frccf@frccf.org.ro