Spune NU abandonului şcolar!
Proiect implementat de FRCCF în 2017.

Intervenția noastră la Școala Horea din CLuj-Napoca a continuat și în 2017, prin proiectul „Spune NU abandonului şcolar”, implementat în perioada 2 mai-30 noiembrie, cu scopul de a promova accesul egal la un învăţămant de calitate şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii prin creşterea participării şcolare a copiilor proveniţi din familii defavorizate, aflaţi în risc de abandon şi/sau eşec şcolar. Activităţile s-au desfășurat în fiecare zi de şcoală după orele de program, cu o durată de 4 ore/zi, exceptând vacanţa de vară, când activităţile au fost suspendate.

Copiii au urmat activități educative, dar şi activităţi de recreere, precum şi o masă caldă, zilnică. Copiii din clasele primare au beneficiat de sprijin la teme iar cei din ciclul gimnazial de meditaţii la limba română şi la matematică. Psihopedagogul a oferit consiliere individuală şi/sau de grup în funcţie de nevoile identificate. Asistentul social a oferit consiliere socială copiilor şi părinţilor acestora, atât la şcoală, cât şi la domiciliu și a monitorizat rezultatelor şcolare ale copiilor contribuind la întocmirea planurilor individuale educative.

Bugetul proiectului a fost de 71.000 lei, din care 40.000 de lei reprezentând finanţarea de la bugetul local al Municipiului Cluj-Napoca, prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală din cadrul Primăriei Cluj-Napoca.

Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie

Strada René Descartes 6, Cluj-Napoca

0264-594893

0364/ 801 008

frccf@frccf.org.ro