Intervenție în mediul rural
În 2018, Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie a început implementarea a două proiecte cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6: ”Educație și competențe”: EGALI – „Educația Generează Atitudinea Liberă și Independentă” și ȘOAPTE – „Școală Optimizată și Accesibilă Pentru Toți Elevii”. Prin aceste proiecte, programate a se derula pe parcursul a 36 de luni, vom ajunge la aproximativ 1000 de copii din mediul rural, cu scopul de a promova accesul egal la un învățământ de calitate și prevenirea părăsirii timpurii a școlii prin creșterea participării preșcolare și școlare a tuturor copiilor, cu accent pe cei aflați în risc de abandon și/sau eșec școlar.
Context: În România, rata de părăsire timpurie a școlii este de 17%, conform Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cifră care ne situează în top 5 la nivelul Uniunii Europene. Copiii din comunitățile dezavantajate, elevii din mediul rural și copiii aparținând minorității roma reprezintă categoriile cu cel mai mare risc. Unul din patru copii provenind din familiile sărace din comunitățile dezavantajate abandonează școala înainte de a termina cursurile învățământului primar și doar jumătate dintre copiii înscriși în clasa a 5-a reușesc să termine cursurile învățământului secundar. Abandonul școlar are drept consecințe șomajul, excluziunea socială și sărăcia.
EGALI
Obiectivul general al proiectului: facilitarea accesului la educație de calitate și creșterea participării preșcolare și școlare a celor aproximativ 470 de copii din localitățile Popești și Derna (județul Bihor), cu accent pe copiii în risc de abandon școlar sau în risc de eșec școlar, în vederea creșterii numărului de copii care finalizează învățământul obligatoriu și creșterea nivelului de integrare socială a copiilor cu dizabilități din Centrul Școlar Pentru Educatie Incluzivă Popești (asociat proiectului).

Bugetul proiectului: valoarea totală a proiectului este de 4.369.558,96 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 4.369.558,96 lei.

ȘOAPTE
Obiectivul general al proiectului: facilitarea accesului la educație de calitate și creșterea participării preșcolare și școlare a copiilor care provin din 4 instituții școlare asociate proiectului defavorizate din mediul rural – școlile din comunele Chinteni, Vultureni, Borșa și școala din satul Răscruci, comuna Bonțida, toate din județul Cluj, cu accent pe elevii în risc de abandon școlar sau în risc de eșec școlar, în vederea creșterii numărului copiilor care finalizează învățământul obligatoriu.

Bugetul proiectului: valoarea totală a proiectului este de 4.446.616,18 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 4.446.616,18 lei.

Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie

Strada René Descartes 6, Cluj-Napoca

0264-594893

frccf@frccf.org.ro