Asociațiile și fundațiile care furnizează servicii sociale solicită Guvernului cinci măsuri cheie pentru a putea continua să sprijine persoanele vulnerabile.

Pe data de 18 martie 2020, federațiile care reprezintă 207 asociații și fundații care furnizează servicii sociale în România au solicitat prim ministrului și ministrilor de finanțe, al muncii și protecției sociale, al fondurilor europene, un set de cinci măsuri care să mențina sectorul serviciilor sociale funcțional pe perioada crizei.

În aceste zile în care mediul de afaceri, IMM-urile dar și organizațiile din domeniile cultural, sportiv sunt vizate de măsurile de sprijin ale Guvernului, organizațiile neguvernamentale solicită ca serviciile pentru persoanele cele mai vulnerabile să reprezinte deopotrivă o prioritate pe agenda de lucru a miniștrilor, pentru că în prezent, în Romania, 42 % din serviciile sociale sunt asigurate de ONG-uri.

În această perioadă de criză, angajații și voluntarii din asociații, fundații și federații îngrijesc copii cu măsură de protecție specială, persoane vârstnice izolate la domiciliu, persoane cu dizabilități, sprijină persoanele izolate sau în carantină (cu servicii de consiliere, suport pentru obținerea actelor, informații administrative), mențin funcționale cantinele sociale, coordonează deseori sprijinul socio-medical și educațional de care au nevoie copiii, tinerii și adultii vulnerabili rămași la domiciliu. Pe lângă centrele de zi și de recuperare care și-au suspendat activitatea ca urmare a reglementărilor din ultima săptămână, ONG-urile dețin în prezent și 988 servicii rezidențiale și de îngrijire la domiciliu, licențiate, care îngrijesc zilnic 30977 beneficiari[1]. Aceste centre sau servicii nu se pot închide, angajații trebuind să asigure permanența 24/7, altfel viața beneficiarilor este pusă în grav pericol.

În condițiile stării de urgență, ONG-urile au dificultăți majore de susținere a acestor activități, deoarece toate sursele de finanțare ale organizațiilor scad de la o zi la alta. Donațiile, contractele cu autoritățile locale, subvențiile sau granturile, fiecare din aceste surse este afectată în proporții semnificative de situația actuală. Mai bine de jumătate din angajații ONGurilor care deserveau serviciile de zi și terapie/recuperare vor trebui să fie înregistrați în somaj tehnic (nu pot desfășura activități în regim de telemuncă), în schimb cei care lucrează în serviciile rezidențiale sunt absolut indispensabili, la fel ca medicii, asistenții medicali sau infirmierii din spitale. În plus, asociațiile și fundațiile care au centre de plasament pentru copiii protejați cu măsuri de protecție specială (și nu doar acestea) nu beneficiază de plata integrală a standardului de cost din partea statului și trebuie să asigure din bugetele proprii, din donații și sponsorizări, această îngrijire.

Ajutați-ne să putem ajuta! Nu vrem să părăsim beneficiarii, prin urmare avem nevoie urgentă de suport.

Pentru ca acest sector să poată rezista și să continue să îngrijească persoanele varstnice, copiii, adulții cu dizabilități sau persoanele aflate în alte situații de vulnerabilitate, ONG-urile din domeniul social au nevoie de măsuri foarte rapide și specifice :

– Subvențiile pentru organizațiile neguvernamentale furnizoare de servicii sociale, acordate în baza Legii 34/1998, trebuie menținute intacte, iar acolo unde activitățile sunt suspendate, sumele să poată fi redirecționate către serviciile „cu foc continuu”.

– Pentru a putea menține salarizarea personalului „din prima linie”, adică a celui care asigură îngrijirea la domiciliu și în centrele rezidențiale, este necesară acordarea unui sprijin financiar pentru angajatorii ONG, echivalent cu 75% din salariul mediu brut al angajatului pe ultimele 3 luni, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe economie pentru personalul din aceste organizații furnizoare de servicii sociale. Aceste măsuri au fost luate deja pentru IMM-uri dar nu și pentru operatorii economici din sectorul neguvernamental.

– Termenele de depunere a declarațiilor fiscale aferente impozitului pe venit, CAS, CASS ar trebui să fie prorogate cu 3 luni, pentru a permite redirecționarea acestor sume către achiziția urgentă de echipament de protecție și materiale igienico-sanitare, esențiale pentru activitatea zilnică a ONG-urilor din domeniile social și socio-medical, în acest context. Fără aceste echipamente și materiale, îngrijitorii la domiciliu nu vor mai putea asigura serviciile necesare pentru un număr de 10.000 beneficiari, iar angajații din centrele rezidentiale vor fi în situații de risc fără precedent, la fel beneficiarii lor. Atragem atenția că instituțiile statului nu sunt deloc pregătite să asigure sprijinul ONG, în cazul carantinelor sau izolării unor servicii rezidențiale. Este cu atât mai important ca aceste structuri să fie gestionate eficient, cu dotările și echipamentele necesare, cu transport al angajaților în condiții de siguranță etc.

– Nu în ultimul rând, este foarte importantă flexibilizarea condițiilor de implementare a proiectelor cu finanțare europeană și trebuie depuse eforturi comune ale autorităților de management, organismelor intermediare și ONGurilor, pentru evitarea suspendării proiectelor, suspendare care atrage după sine neplata salariilor angajaților. Tototdată, solicităm ca sumele care nu mai pot fi cheltuite datorită suspendării activităților să poată fi direcționate (atunci când durata proiectelor nu mai poate fi modificată), spre activitațile de maximă urgență cu persoanele din grupurile țintă, care se impun în această perioadă.

Aceste măsuri vor atenua efectele dramatice ale crizei asupra sectorului și vor permite continuarea intervențiilor din comunități, atât pentru persoanele care sunt beneficiarii mai vechi ai serviciilor furnizate de ONGuri, cât și pentru grupurile de persoane care sunt acum izolate în case din cauza epidemiei și au nevoie urgentă de sprijin. Dacă aceste servicii sociale se vor închide, un număr de peste 30.000 de beneficiari (copii, adulți cu dizabilități, persoane vârstnice etc.) vor trebui preluați de către serviciile sociale ale județelor sau ale celorlalte unități administrativ-teritoriale.

Semnatarii acestei scrisori catre Guvernul Romaniei sunt patru federații de organizații neguvernamentale din sectorul social, care reunesc laolaltă 207 asociații și fundații furnizoare de servicii sociale: Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS), Confederația Caritas România, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) și Federația Dizabnet – Rețeaua prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilități.

Persoană de contact: Diana Chiriacescu, director FONSS, tel 0722 450 272

Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie

Strada René Descartes 6, Cluj-Napoca

0264-594893

0364/ 801 008

frccf@frccf.org.ro