Proiect dedicat copiilor vulnerabili din două zone rurale ale județului Bihor Obiectivul general al proiectului EGALI este facilitarea accesului la educație de calitate și creșterea
participării preșcolare și școlare a copiilor care provin din 2 instituții școlare defavorizate – școlile din comunele Popești și Derna, județul Bihor și creșterea nivelului de integrare socială a copiilor cu dizabilități din Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Popești (asociat proiectului). Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6 și este programat a se derula pe parcursul a 36 de luni.
Scopul final al proiectului este promovarea accesului egal la un învățământ de calitate și prevenirea părăsirii timpurii a școlii prin creșterea participării preșcolare și școlare a tuturor copiilor, cu accent pe cei aflați în risc de abandon și/sau eșec școlar; și promovarea nondiscriminării.
Context. În România, rata de părăsire timpurie a școlii a fost de 18,3% în 2017, conform unui studiu Eurostat. Elevii din mediul rural și copiii aparținând minorității roma reprezintă în continuare categoriile cu cel mai mare risc, pe de o parte din cauza sărăciei cu care se confruntă familiile lor și pe de altă parte din cauza infrastucturii deficitare – de la mijloace de transport la școală până la personal calificat și capabil să răspundă nevoilor specifice acestor copii. Unul din patru copii provenind din familiile sărace din comunitățile dezavantajate abandonează școala înainte de a termina învățământul primar și doar jumătate dintre copiii înscriși în clasa a 5-a reușesc să termine cursurile învățământului secundar.
Abandonul școlar are drept consecințe șomajul, excluziunea socială și sărăcia. Pentru că, dacă nu finalizează învățământul obligatoriu, acești copii nu pot face cursuri de calificare. Iar lipsa calificării înseamnă, dacă nu dependența de servicii sociale, atunci cu siguranță venituri prea mici pentru întreținerea unei familii.
În comunele vizate de proiectul nostru, Derna și Popești, sunt în jur de 1100 de copii în ciclul preșcolar, primar și gimnazial. În anul școlar 2015-2016, 121 au avut rezultate școlare slabe, 52 erau corigenți, 35 repetenți, 129 aveau participare redusă și un număr mare de absențe, 13 abandonaseră școala și 7 erau cu situația neîncheiată.
În anul școlar 2016-2017, profilul copiilor era următorul:
• 89 de elevi (4 copii în Școala Gimnazială nr. 1 Derna, 41 copii în Liceul Tehnologic nr. 1 Popești și 44
copii în Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Popești) s-au declarat ca fiind de etnie rromă.
• 9 copii provin din familii monoparentale.
• 134 copii se află în grija rudelor, ambii părintii fiind plecați la muncă în străinătate, 22 copii ai căror părinte unic susținător este plecat la muncă în străinătate și 191 copii la care un părinte este plecat la muncă în străinătate.
• 456 de copii prezintă diferite forme de dizabilitate (fizică sau mentală)
• 51,6 % dintre părinți au un nivel scăzut de educație – sub 8 clase finalizate, iar 105 familii trăiesc din beneficii sociale.
Majoritatea cadrelor didactice fac naveta zilnic pentru a ajunge la școală, 17 cadre didactice sunt necalificate și/sau suplinitori. În nici una dintre locații nu există personal de sprijin sau auxiliar, iar scolile nu sunt arondate nici unui consilier școlar.

Intervenție. Prin acest proiect, copiii care provin din familii vulnerabile vor fi sprijiniți pentru a-și dezvolta încă din primii ani ai vieții școlare o atitudine și o motivație favorabilă învățării și frecventării stemului de educație, ceea ce va contribui la viitoarea incluziune socială a lor, la creșterea șanselor de integrare cu succes pe piața muncii. Se va lucra în paralel și cu ărinții/familiile copiilor, pentru a-i ajuta să treacă de greutățile cauzate de sărăcie și/sau de nivelul educațional scăzut, și să înțeleagă importanța participării copiilor lor la sistemul de educație în perspectiva integrării sociale viitoare. Astfel, activitățile vor avea ca scop prevenirea părăsiri timpurii a școlii și menținerea în sistemul de educație în cazul elevilor care provin din medii defavorizate (familii sărace, familii de etnie rromă, familii dezorganizate) și sunt în risc de eșec școlar sau abandon școlar.
Proiectul va asigura formarea continuă și/sau perfecționarea a 62 de persoane (instruire pentru respectarea egalității de șanse pentru 80 de persoane), – contribuind astfel la creșterea competitivității acestora pe piața muncii, va asigura locuri de muncă pe tremen lung pentru 81 de persoane și pe termen scurt pentru alte 10 și va contribui la creșterea șanselor de integrare pe piața muncii a 400 de elevi aflați în risc de abandon/eșec școlar.
Bugetul proiectului. Valoarea totală a proiectului este de 4.369.558,96 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 4.369.558,96 lei.
Vedeți aici comunicatul de presă.

Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie

Strada René Descartes 6, Cluj-Napoca

0264-594893

frccf@frccf.org.ro