Fundația United Way România sprijină EveryChild cu o finanțare de 83.736 lei, care acoperă aproape toate cheltuielile legate de funcționarea centrului de zi dedicat copiilor din clasele I-VIII, în perioada ianuarie-decembrie 2020.

Scopul centrului de zi EveryChild este promovarea accesului egal la învățământul obligatoriu și prevenirea părăsirii timpurii a școlii, prin creșterea participării școlare a copiilor care provin din familii dezavantajate și dezvoltarea unor abilități sociale care să-i ajute să-și asigure în viitor existența și să evite, astfel, marginalizarea sau excluderea socială. 50 de copii (45 admiși și 5 în evaluare) beneficiază, la centru, de servicii complexe de after school care includ o masă caldă, sprijin la teme, meditații la română și matematică, consiliere psihologică și psihopedagogică, suport din partea unui asistent social care urmărește întreg mediul în care trăiește copilul, făcând vizite atât în familie, cât și la școala unde învață.

La EveryChild ei găsesc un mediu protector care le dă șansa să-și descopere aptitudinile și să capete încredere că vor reuși să depășească greutățile. Iar rezultatele sunt uimitoare. La finalul anului 2019, din cei 45 de copii înscriși, 30 au promovat semestrul cu rezultate bune și doar 15 au avut corigențe: 11 la o materie, 1 la două materii, doi la trei materii și unul la patru materii. Aceste rezultate sunt remarcabile având în vedere faptul că, la începutul anului șolar, unii dintre ei erau repetenți sau/și corigenți la mai multe materii simultan.

De exemplu Maria, care acum este elevă în clasa a V-a, s-a înscris la Centru în cursul anului 2019, iar în primul semestru al anului școlar 2019-2020 a promovat fără nicio corigență, chiar cu medii de 6 la română și 7 la engleză.

Daniela, elevă în clasa a VI-a, era repetentă la 8 materii când s-a înscris la Centru, iar după primul semetru din 2019-2020 a reușit să promoveze la șapte dintre acestea. A rămas corigentă doar la matematică, materie la care a acumulat lacune majore de-a lungul anilor, dar la recuperarea cărora lucrează intensiv.

Alex, elev în clasa a V-a, a fost direcționat la Centru de către diriginta lui. În momentul în care a ajuns la noi era repetent, cu corigențe la trei materii: română, matematică și engleză. După primul semestru din 2019-2020, nu doar că a promovat la aceste materii, dar a obținut și rezultate bune: 6 la română, 7 la matematică și 6 la engleză.

Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie

Strada René Descartes 6, Cluj-Napoca

0264-594893

0364/ 801 008

frccf@frccf.org.ro