0264-594893 frccf@frccf.org.ro
ANUNȚ POSTURI VACANTE

ANUNȚ POSTURI VACANTE

FUNDATIA ROMANA PENTRU COPII, COMUNITATE SI FAMILIE, in calitate de beneficiar al contractului de finanțare pentru proiectul „Educatia Genereaza Atitudinea Libera si Independenta” (EGALI) ID proiect 107862,

Scoate la concurs urmatoarele posturi vacante, pe perioada determinata. Apasa detalii si consulta documentul.

 

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 1. CE ÎNSEAMNĂ DATELE CU CARACTER PERSONAL ŞI PRELUCRAREA ACESTORA:

În sensul Regulamentului UE 679/2016:

 • “Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 • “Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
 1. CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM:

Angajaţii/voluntarii vor lua la cunoştinţă codul etic şi de conduită al FRCCF, privind păstrarea confidenţialităţii legate de beneficiari. Aceştia nu vor face publice şi nu vor folosi datele de identificare ale beneficiarilor/clienţilor în afara cadrului organizaţional. În acest sens, vor fi semnate declaraţii de confidenţialitate la intocmirea contractului.

În baza Legii nr. 53/2011, Republicata in temeiul art. V din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 Codul Muncii si a HG 500/2011, FRCCF in calitate de angajator, prelucrează următoarele date cu caracter personal necesare incheierii, derularii relatiilor de munca, incetarii acestora si furnizarii de informatii pentru adeverintele solicitate de catre angajat/fost angajat: nume, prenume, CNP, serie si nr. C.I./pasaport, data eliberarii, institutia care la eliberat, domiciliul, functia/meseria pe care urmeaza sa o ocupe, adeverinte/diplome de studii, durata muncii, vechimea in munca/istoricul de munca, datele cu privire la starea de sanatate, aptitudini, persoanele avute in intretinere, coasigurati,  alte surse de venit, contul IBAN, medicul de familie, numarul zilelor de concediu de odihna, salariul.

În baza Legii nr.78/2014 in calitate de beneficiar al activitatii de voluntariat, prelucrează următoarele date cu caracter personal necesare incheierii, derularii relatiilor de voluntariat, incetarii acestora si furnizarii de informatii pentru certificatele de voluntariat: nume, prenume, CNP, serie si nr. C.I./pasaport, data eliberarii, institutia care la eliberat, domiciliul, adeverinta care atesta ca este clinic sanatos, functia/meseria pe care urmeaza sa o ocupe/activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare, aptitudinile, calificarea profesionala/studii, durata si intervalul muncii, durata voluntariatului.

 1. ÎN CE SCOP PRELUCRĂM DATELE PERSONALE:

Datele sunt prelucrate prin mijloace automatizate/ manuale, destinate procesului de angajare/selectie si de derulare a relatiei contractuale şi sunt folosite doar in scopul derularii proiectelor FRCCF, respectiv atestare a acesteia prin adeverinte/certificate de voluntariat.

Persoanele care candideaza pentru posturile vacante sunt obligate să furnizeze datele personale (nume, prenume, telefon, email, studii, exeprienta profesionala), de regula intr-un curiculum vitae, scrisoare de intentie, acestea fiind necesare procesului de selectie si ulterior procesului de angajare. Consecinţa refuzului de a furniza datele cu caracter personal solicitate este imposibilitatea ca FRCCF să îi înscrie în procesul de selectie si anagajare.

Datele personale obtinute in cadrul procesului de recurutare sunt sterse dupa finalizarea procesului de selectie, in cazul in care persoana care a parcurs procesul de recrutare si selectie  nu este selectata in vederea angajarii. Exceptie face cererea expresa a respectivului candidat de pastrare a Cv-ului, exprimata in scris.

Informaţiile despre persoanele fizice care candideaza/sunt angajate/voluntari se află, în format fizic, în dosarele personale ţinute la sediul administrativ al fundatie, având acces la ele  responsabilul de resurse umane si departamanetul financiar-contabil pentru realizarea, dupa caz, a statelor de plata, adeverinte, asiguratori. Sefii de centre au acces la  copii dupa relatia contractuala cu fiecare angajat(a)/voluntar, acestea fiind necesare a fi pastrate la punctual de lucru (centre de zi)  conform OUG nr.53/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

 1. Registrul electronic al salariatiilor (Revisal), in care opereaza responsabilul/managerului de resurse umane si in baza caruia (la cererea angajatului) furnizeaza extras (raportul/salariat). Baza de date Revisal este pastrata pe calculator si pe suport extern.
 2. Situl AJOFM http://sso.ajofmcj.ro/oferteb/new (pentru inregistrarea ocupanatului pozitiei vacante anuntate; sunt completate numele si prenumele, CNP, functia, durata contractului, data inregistrarii si data de la/ pana la care e ocupat postul).
 3. Condicile de prezenta, care se gasesc la sediul fundatiei si in punctele de lucru

4. CĂTRE CINE POT FI TRIMISE DATELE CU CARACTER PERSONAL:

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: Finantatorilor; conform Legii nr. 250/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002, Revisal; HG 500/2011, firme de Medicina Muncii, firme de asigurare, in cazul controalelor: la ITM, Finante, Auditului extern.

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului UE 679/2016, personale fizice au dreptul de a fi informati, de acces la datele personale, de rectificare, de ştergere a datelor personale, de restrictionarea prelucrarii, de portabilitatea datelor, dreptul la opozitie şi drepturi legate de prelucrarea automată a datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, angajatii/voluntarii pot adresa o cerere scrisă, datată şi semnată, conducerii Fundaţiei Române pentru Copii, Comunitate şi Familie. De asemenea, persoanele fizice au dreptul de a se adresa justiţiei în cazul în care se declară nemulţumiţi de felul în care au fost prelucrate datele de către operator sau dacă acesta nu a răspuns solicitărilor acestora.

 1. CÂT TIMP SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE FRCCF

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada de valabilitate a contractului. După finalizarea relatiei contractuale, dosarele vor fi arhivate la sediul administrativ FRCCF, pe o anumita perioadă de timp, in functie de cerintele legislative si de cerintele finantatorilor.

 1. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 Documentele electronice sunt salvate periodic pe suporturi electronice: CD/memory stick/hard disk extern, pentru a împiedica pierderea lor în cazul distrugerii intenţionate sau neintenţionate a computerelor pe care se lucrează. Responsabilitatea salvărilor revine managerului de resurse umane, iar securitatea datelor prelucrate electronic firmei contractate pentru servicii de IT. Informatiile electronice şi suportul electronic pe care s-a realizat salvarea de backup, vor fi arhivate la sediul administrativ FRCCF, pe o anumita perioadă, in functie de cerintele legislative si de cerintele finantatorilor.

La informatiile despre persoanele fizice angajate/voluntari in format fizic sau electronic, pe perioada contractuala are acces managerul de resurse umane. Angajaţii celorlalte departamente ale fundaţiei primesc informaţii legate de angajati/voluntari pentru a-şi realiza sarcinile şi obiectivele lor, păstrând aceleaşi reguli de confidenţialitate. După finalizarea perioadei contractuale, va avea acces la informatiile arhivate doar echipa de management a fundaţie si finanţatorul.

Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastra, inclusiv in eventualitatea in care doriti sa va retrageti acordul cu privire la prelucrarea datelor, puteti sa ne contactati folosind urmatoarele metode de comunicare:

 

Redirecționarea a 2% din impozitul pe venit înseamnă 2 minute din timpul tău

Redirecționarea a 2% din impozitul pe venit înseamnă 2 minute din timpul tău

Rata abandonul şcolar în România a urcat de la 17,9%, în 2006, la 18,5%, în 2016, un fenomen îngrijorător care ne plasează pe un rușinos loc 3, printre statele membre ale Uniunii Europene, cu cel mai ridicat procentaj al abandonului şcolar.

Investeşte în programele noastre sociale, pentru că doar educația îi poate transforma pe copii în adulți independenți de servicii sociale! Terminând școala, ei pot urma cursuri de calificare sau chiar o facultate.

Prin programele inițiate de FRCCF, copiii aflați în risc de abandon școlar din cauza resurselor familiale insuficiente (materiale, educația precară a părinților) sunt implicați în activități de tip școală după școală, primesc ajutor la teme, consiliere psihologică și iau parte la activități de dezvoltare personală, tocmai pentru a învăța comportamente sociale dezirabile!

Oricât de mică e suma, aceasta se transformă în ajutor direct pentru unul dintre copiii beneficiari ai centrelor de zi FRCCF. Altfel, această sumă intră în bugetul statului şi altcineva decide cum va fi cheltuită.

Ce trebuie să faci:

 • Dacă ești salariat sau pensionar, completează Formularul 230.
 • Dacă ești liber profesionist, și în 2017 ai avut venituri din activități independente, completează Formularul 200.
 • Pentru liberii profesioniști, depunerea acestui formular până pe 25 mai este obligatoriu.

Trimite formularul la Administrația Financiară (ANAF) de care aparții până la 25 mai 2018, direct sau prin poștă cu scrisoare recomandată, sau la sediul nostru (Str. René Descartes, nr. 6, 400486, Cluj-Napoca), iar noi îl vom depune pentru tine!

Formularele noastre sunt precompletate, dar dacă ai nevoie independent de datele noastre de identificare, acestea sunt:

 • Denumire entitate: Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie
 • Cont bancar (IBAN): RO32 BUCU 6440 9110 2511 RO09
 • Cod de identificare fiscală: 9898291

Îți mulțumim pentru că ai ales să susții educația copiilor vulnerabili!

Christmas Tree Charity Auction 2017

Christmas Tree Charity Auction 2017

Christmas Tree Charity Auction este un eveniment aflat la a III-a ediție și organizat de Fundația Româna pentru Copii, Comunitate și Familie cu scopul de a mobiliza anual fonduri pentru copiii proveniți din familii vulnerabile înscriși în centrele sale de zi.

Prin Centrul de zi EveryChild din Cluj-Napoca suntem aproape de copiii afectați de săracie. Aici vin zilnic 45 de copii care traiesc în familii cu venituri sub 600 lei/luna/membru de familie și în risc de eșec școlar.

Vă invităm sa ne fiți alături și să susțineți demersul nostru de a mobiliza fonduri pentru ca cei 45 de copii să poată fi sprijiniți să rămână la școală.

Ne începem seara cu un vin, acompaniat de o poveste în cel mai spectaculos decor posibil, într-o casă frumoasă, frumoasă de tot.

Mai apoi, de la ora 20.00, licităm 9 brazi de Crăciun din materiale alternative ce poartă semnătura a 8 designeri/autori de produs, alături de EveryChild Christmas Tree, bradul cu numărul 9, realizat împreună cu voluntarii și copiii de la Centrul de zi EveryChild.

Licitația va fi moderată de Cristian Grindean.
Music with a touch of Angel Jivcu.

Avem cei mai cool brazi, alege-ți unul și hai să licitezi pentru el:
CTCA-2017-Prezentare-brazi (1)

Toți copiii au dreptul la educație!

Toți copiii au dreptul la educație!

FRCCF sărbătorește în 20 noiembrie ”Ziua Universală a Copiilor”, printr-un eveniment dedicat tuturor copiilor, în VIVO! Cluj-Napoca, Piațeta ”Matei Corvin”, lângă biroul de informații.
Începând cu ora 17.00, vă așteptăm cu mic, cu mare!
Aducem zâmbete pe fețele copiilor prin activități haioase și educative: desen, momente de magie, profesorul trăznit Utonium, photobooth, baloane și mascote.

Stabilită oficial la 20 noiembrie 1989, Ziua universală a copiilor (Universal Children’s Day), marchează ziua în care Adunarea Generală a ONU a adoptat, în 1959, Declarația pentru Drepturile Copiilor și, în 1989, Convenția pentru Drepturile Copiilor. România a ratificat Convenţia pe 28 septembrie 1990, prin Legea nr. 18/1990 si s-a inspirat din aceasta, atunci când a elaborat Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie (FRCCF) are misiunea de a proteja drepturile copilului (conform Convenției Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului), punând accent pe rolul activ și responsabil al familiei, comunității și statului.

Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului ”Spune NU abandonului ȘCOLAR!”, realizat cu sprijinul Primăriei și a Consiliul Local Cluj-Napoca.

Copiii au drepturile lor. Noi avem datoria să le respectăm.

De-a lungul timpului, am fost direct implicaţi în viaţa a peste 13.500 de copii, le-am fost aproape pentru a fi siguri că drepturile le sunt respectate, că primesc sfaturile potrivite pentru viaţă şi că nu sunt singuri