0264-594893 frccf@frccf.org.ro

Proiectul are ca obiective:

 1. Îmbunătăţirea randamentului şcolar (cunoştinţe, note şi frecvenţă) al copiilor defavorizaţi care se află în risc de părăsire timpurie a şcolii;
 2. Creşterea motivaţiei copiilor şi a părinţilor lor privind educaţia în general;
 3. Sprijin pentru o adaptare şi integrare şcolară/socială mai bună a copiilor defavorizaţi pentru prevenirea marginalizării şi excluderii sociale.

Implementarea acestui proiect contribuie la incluziunea şcolară a copiilor defavorizaţi şi la dezvoltarea unor abilităţi sociale care să-i ajute să depăşească situaţiile critice de care se lovesc în familie sau la şcoală, să-şi dezvolte stima de sine, să câştige încredere în capacitatea lor de a-şi asigura în viitor existenţa şi să evite astfel marginalizarea sau excluderea socială.

Beneficiari: 30 de copii aflaţi în situaţii de risc de eşec şcolar din cadrul Şcolii Gimnaziale Horea, Cluj-Napoca.

Activităţile se desfăşoară în fiecare zi de şcoală, după orele de curs, cu o durată de 4 ore/zi.

 • sprijin la teme pentru copiii din clasele primare
 • ore de meditaţii la limbaromână şi la matematică pentru cei din ciclul gimnazial.
 • consiliere individuală şi de grup, în funcţie de nevoile identificate atât copiilor cât şi părinţilor lor, dar şi cadrelor didactice care sunt implicate în proiect şi solicită acest serviciu.
 • consiliere socială copiilor şi părinţilor acestora, atât la şcoală, cât şi la domiciliul acestora.
 • grupuri de dezvoltare personală, în cadrul cărora se abordează teme menite să crească stima de sine şi respectul faţă de alţii a copiilor.

Echipa:

 • Coordonator: Flavia Bănoi
 • Asistent social: Cristina Timiş
 • Psihopedagog: Emilia Pop
 • Psihopedagog: Felicia Popa Stoican
 • Profesor limba română: Monica Neag
 • Profesor matematică: Elena Magdaş

Finanțare:

 • Fonduri proprii ale FRCFF provenite de la GDS
 • Sponsor: Star Lubricants
 • Primaria si Consiliul local Cluj-Napoca (2014)

Rezultate: Raport 2014

CONTACT

FUNDAȚIA ROMÂNĂ PENTRU COPII, COMUNITATE ȘI FAMILIE

Adresa - Str. Rene Descartes, nr. 6, 400486, Cluj-Napoca

Telefon: 0264-594893
E-mail: frccf@frccf.org.ro
Website: http://www.frccf.org.ro

CONTACT

SOCIAL

[mc4wp_form id="4642"]

Copyright © 2015. Toate drepturile rezervate.
Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.