Oradea

Centrul de consiliere Oradea

Sprijin pentru  Vieţi trăite cu folos  sau locul unde tinerii învaţă o meserie şi se integrează în societate

Anul 2013 a fost cel de al doilea an al proiectului Vieţi trăite cu folos care îi ajută pe copiii deveniţi adolescenţi să se reintegreze în societate. Scopul acestui proiect este de a oferi suport adolescenţilor şi tinerilor din centrul de consiliere din Oradea, pentru a face faţă provocărilor din viaţa lor şi de a creşte şansele lor la o viaţă trăită cu folos, o viaţă de adulţi responsabili şi independenţi. Tinerii au astfel posibilitatea de a-şi clădi un viitor mai bun, diferit de prezentul în care trăiesc cu familiile lor, fiind susţinuţi în elaborarea unui plan de viaţă bazat pe interesele şi abilităţile lor dar şi pe realităţile societăţii în care trăim.

Din 388 de tineri cu vârsta între 14 şi 21 de ani, 167 au beneficiat de mai multe tipuri de servicii. Acestea se pot grupa în două categorii principale:

  1. Asigurarea accesului la cursuri de calificare profesională de scurtă durată

În anul 2013 s-au plătit cursuri pentru 31 de tineri: brutărie-patiserie, bucătărie, agricultură, tâmplărie, manichiură-pedichiură, hair-stylist, mecanic auto. Prin aceste cursuri, tinerii au primit o calificare profesională într-o meserie şi o diplomă care le permite să-şi găsească un loc de muncă. În plus, specialiştii centrului le-au oferit consiliere pentru a trece mai uşor interviurile de angajare. Formarea profesională a inclus, pe lângă cursurile teoretice şi practice, valorificarea calităţilor fiecărui elev prin stimularea intelectuală a aptitudinilor, atitudinilor și a trăsăturilor de personalitate.

  1. Sprijin pentru dezvoltarea şi pregătirea tinerilor pentru viaţă

Asistentul social şi psihologul au acordat informaţii despre proiect unui număr de 335 de tineri din diferite şcoli. Alte activităţi de consiliere şi sprijin au constat în: consiliere socială, consiliere psihologică individuală, consiliere profesională, sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, cursuri de calificare, grupuri de dezvoltare personală şi tabără pentru dezvoltare personală.

43% dintre tinerii informaţi despre serviciile oferite prin proiect au beneficiat de mai multe din aceste servicii, în funcţie de nevoile lor.

Din cei 82 de tineri care au beneficiat de asistenţă socială, 16 au fost consiliaţi pentru a depăşi unele probleme familiale, 60 de tineri au fost consiliaţi în legătură cu problemele lor şcolare, iar în 31 de cazuri, asistentul social a mediat relaţiile lor cu şcoala, prestatorii cursurilor de calificare şi angajatori, pentru îmbunătăţirea comunicării dintre părţi sau facilitarea accesului beneficiarilor la serviciile celeilate părţi.

80% dintre tinerii care au beneficiat de consiliere psihologică individuală au conştientizat importanţa unei bune educaţii şi privesc cu mai multă seriozitate şcoala şi viitorul lor, reuşind să treacă peste impasul emoţional în care se aflau.

29% dintre tinerii care au beneficiat de consiliere profesională, adică 38, au reuşit să-şi identifice interesele, altele decât cele legate de forma de învăţământ pe care o urmează, manifestând dorinţa de urma cursuri de calificare de scurtă durată care corespund acestor interese şi abilităţilor lor.

Din cei 18 tineri sprijiniţi în găsirea unui loc de muncă în perioada vacanţei şcolare, 14 şi-au găsit loc de muncă.

26 de tineri au absolvit cursurile de calificare cu rezultate bune iar 14 din ei lucrează deja în domeniul în care s-au perfecţionat.

Toţi cei 58 de tineri care au participat la grupurile de dezvoltare personală au devenit mai comunicativi şi au reuşit să vorbească deschis despre problemele lor. 

Cei 30 de tineri care au participat la tabăra de dezvoltare personală şi-au însuşit abilităţi pe care le pot aplica în viaţa de zi cu zi şi au reuşit ca până la finalul taberei să se descopere şi să se deschidă atât faţă de ei înşişi cât şi faţă de ceilalţi.

În vară, a avut loc o întâlnire a tinerilor cu unul din beneficiarii de anul trecut, care le-a împărtăşit din experienţa sa, felul în care l-a ajutat proiectul să-şi găsească un drum mai bun în viaţă, încurajând mult tinerii să-şi urmeze visele.

Experienţa, abilităţile şi valorile pe care tinerii le deprind în centrul de consiliere Oradea sunt lecţii de viaţă pentru Vieţi trăite cu folos!