0264-594893 frccf@frccf.org.ro

Centrul de zi Prietenia

În satul Popeşti, din judeţul Bihor, un Centru de Plasament găzduieşte copii abandonaţi sau orfani. Din 2002, o parte dintre aceştia participă împreună cu copii din sat la activităţile Centrului Comunitar al FRCCF, numit „Prietenia”.

Înainte de înfiinţarea acestui Centru, copiii instituţionalizaţi nu legau prietenii cu copiii din localitate şi erau etichetaţi ca fiind „handicapaţi” de unii membri ai comunităţii. Izolarea lor în interiorul instituţiei a luat sfârşit odată cu înfiinţarea Centrului „Prietenia” ca urmare a colaborării dintre FRCCF, Centrul de Plasament Popeşti, Primăria comunei, Şcoala Specială şi Grupul Şcolar Industrial din localitate, reuşind astfel să ofere copiilor instituţionalizaţi şansa de a face parte reală din comunitate. Acest succes se datorează Centrului, care funcţionează ca un catalizator între copiii instituţionalizaţi şi ceilalţi membri ai comunităţii.

FRCCF, prin intermediul activităţilor derulate în proiect, a urmărit dezvoltarea personală a copiilor instituţionalizaţi, pentru ca ei să se integreze mai uşor în societate după ce vor părăsi instituţia.

În cadrul Centrului „Prietenia”, accentul a fost pus pe derularea de activităţi educative, asistenţă psihologică, orientare şcolară şi profesională şi activităţi de socializare, la care au participat atât copiii din instituţie, cât şi cei din comunitate.

Activităţile din acest centru sunt diverse: meditaţii, orientare şcolară şi profesională, cercuri de teatru, dans modern, dansuri şi tradiţii populare, pictură, sport, educaţie sanitară, protecţia mediului etc.

In cadrul proiectului „Educaţia de calitate este pentru toţi!”, centrul Prietenia a funcţionat într-un imobil pus la dispoziţie de Primăria Popeşti, dotat şi utilat astfel încât să întrunească toate cerinţele unui centru de zi.

Beneficiari: 30 de copii cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani, proveniţi din rândul familiilor nevoiaşe din comunitate.

Echipa FRCCF:

 • Coordonator centru
 • Psiholog
 • Psihopedagog
 • Asistent Social
 • Profesor matematică
 • Profesor de limba română

Servicii şi activităţi oferite:

 • Servicii de asistenţă social
 • Meditaţii
 • Sprijin la teme
 • Asistenţă psihopedagogică
 • Orientare şcolară
 • Consiliere psihologică
 • Activităţi de recreere şi timp liber
 • Consiliere socială

ANUNȚ POSTURI VACANTE

FUNDATIA ROMANA PENTRU COPII, COMUNITATE SI FAMILIE, in calitate de beneficiar al contractului de finanțare pentru proiectul „Educatia Genereaza Atitudinea Libera si Independenta” (EGALI) ID proiect 107862, Scoate la concurs urmatoarele posturi vacante, pe perioada...

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  CE ÎNSEAMNĂ DATELE CU CARACTER PERSONAL ŞI PRELUCRAREA ACESTORA: În sensul Regulamentului UE 679/2016: "Date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică...

De-a lungul timpului, am fost direct implicaţi în viaţa a peste 13.500 de copii, le-am fost aproape pentru a fi siguri că drepturile le sunt respectate, că primesc sfaturile potrivite pentru viaţă şi că nu sunt singuri