0264-594893 frccf@frccf.org.ro


Centrul de zi Clujul Are Suflet din Cluj-Napoca este un  proiect important al fundaţiei şi în acelaşi timp, cel mai mare proiect de implicare socială desfăşurat de Banca Transilvania, care a schimbat viaţa a peste 2.000 de tineri, în decursul celor 10 ani de existenţă.

FRCCF este partenerul Băncii Transilvania în acest proiect şi se ocupă de implementarea programului, cu o echipă formată din profesori, asistenţi sociali, psihologi, psihopedagogi, un psihoterapeut, un consilier medical şi un animator.

Tinerii care frecventează centrul de zi au la dispoziţie spaţii adecvate, luminoase, mobilate şi echipate cu tot ce este necesar pentru oferirea de servicii educative, de consiliere şi socializare, respectiv medicale. Toţi aceşti tineri au primit şansa integrării în societate, au aspiraţii pe măsura capacităţilor lor şi încredere în propriile forţe.

Beneficiarii centrului de zi sunt adolescenţi/tineri cu vârsta între 14 şi 20 de ani, care vin aici să îşi cunoască adevăratul potenţial, să termine cu bine şcoala şi să se (re)califice – practic, să se realizeze în viaţă. Cei mai mulţi dintre ei sunt elevi de şcoală generală, profesională, liceu sau absolvenţi. O parte din adolescenţi locuiesc în Cluj-Napoca, o parte vin din centre de plasament iar ceilalţi provin din mediul rural şi, fie fac naveta, fie locuiesc în căminele-internat din Cluj-Napoca.

Totul despre Clujul are Suflet, pe pagina de web www.clujularesuflet.ro

ANUNȚ POSTURI VACANTE

FUNDATIA ROMANA PENTRU COPII, COMUNITATE SI FAMILIE, in calitate de beneficiar al contractului de finanțare pentru proiectul „Educatia Genereaza Atitudinea Libera si Independenta” (EGALI) ID proiect 107862, Scoate la concurs urmatoarele posturi vacante, pe perioada...

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  CE ÎNSEAMNĂ DATELE CU CARACTER PERSONAL ŞI PRELUCRAREA ACESTORA: În sensul Regulamentului UE 679/2016: "Date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică...

De-a lungul timpului, am fost direct implicaţi în viaţa a peste 13.500 de copii, le-am fost aproape pentru a fi siguri că drepturile le sunt respectate, că primesc sfaturile potrivite pentru viaţă şi că nu sunt singuri