0264-594893 frccf@frccf.org.ro

Câmpia Turzii

Centrul Comunitar din Câmpia Turzii s-a închis în iulie 2016.

Centrul Comunitar din Câmpia Turzii a fost înfiinţat în 1999 şi a fost primul care a implementat un sistem complex de prevenire a situaţiilor de risc major pentru copiii din familiile dezavantajate (prevenirea abandonului copilului, prevenirea abandonului şcolar, servicii sociale, medicale şi juridice pentru copii şi părinţii lor), cu rezultate vizibile în comunitate. Aici, copiii, dar şi membrii familiilor lor, pot beneficia de ajutorul unor echipe multidisciplinare, cu un înalt grad de profesionalism şi responsabilitate în furnizarea de servicii de specialitate (meditaţii la limba română şi matematică, consiliere psihologică şi psihopedagogică). Practic, în aceste centre copiii învaţă să înveţe, deprind abilităţi de relaţionare cu colegii şi cadrele didactice, evitând astfel marginalizarea şi părăsirea timpurie a şcolii. Un copil educat este un viitor adult independent de seviciile sociale!

De servicile oferite în Centrul comunitar Câmpia Turzii au beneficiat între 52 şi 700 de copii, anual. Suma totală cheltuită pentru funcţionarea acestui centru între 1999 şi 2012 a fost de aproximativ 950.000 dolari.

In cadrul proiectului „Educaţia de calitate este pentru toţi!”, centrul a funcţionat în zona centrală a oraşului, într-un spaţiu format din 7 camere, pe 2 nivele.

Beneficiarii centrului 2014-2016: 45 copii (17 fete şi 28 de baieţi), dintre care 16 elevi ai claselor I-IV şi 29 ai claselor V-VIII.

Echipa FRCCF:

 • Coordonator centru
 • Psiholog
 • Psihopedagog
 • Asistent Social (doi)
 • Mediator şcolar
 • Profesor matematică
 • Profesor de limba română

Servicii şi activităţi oferite:

 • Servicii de asistenţă social
 • Meditaţii
 • Sprijin la teme
 • Asistenţă psihopedagogică
 • Orientare şcolară
 • Consiliere psihologică
 • Activităţi de recreere şi timp liber
 • Consiliere socială

ANUNȚ POSTURI VACANTE

FUNDATIA ROMANA PENTRU COPII, COMUNITATE SI FAMILIE, in calitate de beneficiar al contractului de finanțare pentru proiectul „Educatia Genereaza Atitudinea Libera si Independenta” (EGALI) ID proiect 107862, Scoate la concurs urmatoarele posturi vacante, pe perioada...

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  CE ÎNSEAMNĂ DATELE CU CARACTER PERSONAL ŞI PRELUCRAREA ACESTORA: În sensul Regulamentului UE 679/2016: "Date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică...

De-a lungul timpului, am fost direct implicaţi în viaţa a peste 13.500 de copii, le-am fost aproape pentru a fi siguri că drepturile le sunt respectate, că primesc sfaturile potrivite pentru viaţă şi că nu sunt singuri