0264-594893 frccf@frccf.org.ro
Rezultate la final de proiect

Rezultate la final de proiect

Proiectul “Educaţia de calitate este pentru toţi!” a ajuns la final

Rezultatele obtinute in urma implementarii acestui proiect au fost prezentate în cadrul unui seminar, organizat la Bastionul Croitorilor din Cluj-Napoca.

Proiectul “Educaţia de calitate este pentru toti!”, finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, în valoare de 249 975.00 Euro, a ajuns la finalul celor 14 luni de implementare.

Activităţile realizate în cadrul acestui proiect au dus la atingerea obiectivelor stabilite, astfel:

  1. Facilitarea incluziunii şcolare a copiilor aparţinând unor familii defavorizate din judeţele Cluj (Câmpia Turzii, Cluj-Napoca şi comuna Viişoara) şi Bihor (comuna Popeşti).
  2. Dezvoltarea de abilităţi şi deprinderi sociale care să-i ajute pe copii să depăşească situaţiile critice de care se lovesc în familie sau la şcoală, să-şi dezvolte stima de sine şi să câştige încredere în capacitatea lor de a-şi croi un drum mai bun în viaţă.
  3. Dezvoltarea organizaţională, prin extinderea şi diversificarea serviciilor, prin pregătirea şi perfecţionarea personalului, prin dezvoltarea şi aplicarea unor proceduri de lucru şi standarde interne.

De acest proiect au beneficiat 153 de elevi (din care 77 de etnie rroma) şi părinţii acestora, în număr de 129 (64 de etnie rromă). Activităţile s-au desfăşurat în 4 centre comunitare, dintre care 2 au fost redeschise (centrul EveryChild din Cluj-Napoca şi centrul din Câmpia Turzii), unul a beneficiat de dezvoltarea serviciilor oferite (centrul Prietenia din judeţul Bihor), iar cel de la Viişoara a fost nou înfiinţat.

Pe parcursul proiectului s-au oferit servicii de sprijin la teme, meditatii, asistenţă psihopedagogică, consiliere socială, consiliere psihologică şi dezvoltare personală, socializare.

Evoluţia şcolară a fost monitorizată constant de asistenţii sociali şi mediatorii şcolari, iar la finalul anului scolar 2014-2015 putem spune că din 109 elevi identificaţi cu rezultate şcolare sub nivelul clasei (5, sub 5, Insuficient) la evaluarea iniţială, 88 (80%) şi-au îmbunătăţit rezultatele şcolare şi au evitat riscul de eşec şcolar. Din totalul de 153 de elevi, doar 3 elevi nu şi-au continuat studiile, din motive medicale, sau pentru că au plecat în străinătate cu părinţii.

Toţi elevii incluşi în proiect au fost evaluaţi iniţial prin teste, pentru a li se identifica nivelul de cunoştinţe. În urma acestei evaluari, 153 de elevi aveau un nivel de cunoştinţe sub nivelul clasei, iar la finalul proiectului, în urma testărilor finale, putem spune că 142 dintre ei au recuperat din lacune şi au obţinut note peste 5 la testele de cunoştinţe finale.

La evaluarea iniţială, au fost identificaţi 83 de elevi cu motivaţie şcolară scăzută (număr mare de absenţe, neimplicare în sarcinile şcolare etc). Acum, 73 (87.95%) dintre aceştia au o motivaţie şcolară mai ridicată, numărul de absenţe şcolare a scăzut şi a crescut implicarea în sarcinile şcolare.

În cadrul şedinţelor de consiliere psihologică s-a lucrat la remedierea problemelor de comportament, emoţionale şi pe creşterea stimei de sine, astfel că la finalul proiectului, 54 din 56 de elevi cu probleme de comportament au devenit mai atenţi la modul de relaţionare cu colegii şi cu adulţii, 95 din 128 de elevi identificaţi cu probleme emoţionale au învăţat moduri eficiente de exprimare a emoţiilor, iar 103 din 105 elevi identificaţi cu stimă de sine scăzută au devenit mai încrezători în forţele proprii.

Asistenţii sociali au făcut vizite lunare de monitorizare şi consiliere la domiciliu a părinţilor, iar psihologii au realizat consilieri atât educaţionale cât şi psihologice cu ei, pentru a sublinia importanţa educaţiei, pentru a creşte nivelul de implicare în situaţia şcolară a elevilor şi pentru a-i sprijini în dezvoltarea unor abilităţi parentale eficiente. Astfel, 83 de părinţi şi-au dezvoltat abilităţi de parenting şi 103 înţeleg importanţa educaţiei, fiind mai implicaţi în situaţia şcolară a copiilor lor.

Pe parcursul proiectului s-au desfăşurat activităţi de educaţie parentală susţinute de specialişti de la Asociaţia Pro Assisto, la care au participat 27 de părinţi, care au învăţat să-şi dezvolte abilităţi eficiente de relaţionare cu copiii lor, petrecând mai mult timp cu aceştia. Au dobândit cunoştinţe despre implicaţiile vârstei copilului asupra comportamentului său şi au conştientizat importanţa susţinerii elevilor în activităţile şcolare.

“Un nou început de şcoala” cu rechizite pentru copiii centrelor de zi ale FRCCF

“Un nou început de şcoala” cu rechizite pentru copiii centrelor de zi ale FRCCF

Septembrie înseamnă, pe lângă emoţiile inerente începerii noului an şcolar, o adevărată provocare pentru familiile a căror venituri nu le permit să-şi pregătească copiii pentru şcoală. În această situaţie sunt şi copiii care frecventează centrele de zi ale FRCCF, care, în această toamnă au primit rechizite în valoare de 19.000 lei.

13.000 de lei provin din grantul proiectului “Educaţia de calitate este pentru toţi!”, la care se adaugă sumele strânse în urma unor campanii de fundraising organizate de partenerii Fortech şi Yardi Romania.

Dacă pot oferi un ajutor de ce nu aş face-o. Am să fac această campanie atât timp cât este nevoie, nu am nimic planificat” – Andrei Pătraşcu, End Developer Fortech, iniţiatorul campaniei “Un nou început de şcoală“.

„Credem cu tărie că investiţia în educaţie este una dintre cele mai bune modalităţi de a creşte calitatea vieţii. Suntem bucuroşi să participăm la iniţiativele cu suflet ale FRCCF care susţin accesul la educaţie. Ne dorim ca împreună să putem schimba destinele acestor copii care merită toate şansele la o viaţă socială normală” ne-a declarat reprezentantul Yardi.

Orice început de an şcolar vine cu mari provocări: rechizite, caiete speciale, perseverenţă, consecvenţă. Pentru anul şcolar care tocmai a început, am ridicat ştacheta: am trecut de start şi ne-am lansat într-o competiţie cu performanţa. În demersul nostru avem şi sisţinători care ne sunt alături şi care, atunci când le-au pus copiilor ghiozdanul în spate, plin de rechizite, le-au oferit încrederea că vor reuşi. Inceputul a fost, astfel, mai mult decât promiţător” ne-a declarat Alexandra Moldovan, coordonator al Centrului de zi EveryChild.

Conform datelor publicate de UNICEF România şi Ministerul Educaţiei Naţionale, rata de părăsire timpurie a şcolii a crescut în anii trecuţi la 17,5%. 8% dintre copiii cu vârste cuprinse între 7 şi 10 ani şi 5% dintre cei cu vârste cuprise între 11 şi 14 ani nu frecventează şcoala, iar principalele motive sunt direct legate de sărăcie.

La încheierea situaţiei şcolare 2014-2015, doar 3 din cei 150 de copii care au frecventat centrele de zi ale FRCCF au fost declaraţi abandon şcolar. Motivele abandonului au fost plecarea în străinătate pentru reîntregirea familiei (în două cazuri), şi starea de sănătate (un caz). Aceste rezultate ne încurajează să continuăm munca depusă în centre şi să contribuim la educarea generaţiei viitoare ca oameni independenţi de serviciile sociale.

FRCCF asigură servicii de specialitate menite să prevină abandonul şcolar şi să ducă la îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale celor 150 de copii înscrişi în centrele de zi care funcţionează în cadrul proiectului „Educaţia de calitate este pentru toţi!”, finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Valoarea grantului este de 249 975.00 Euro.

De-a lungul timpului, am fost direct implicaţi în viaţa a peste 13.500 de copii, le-am fost aproape pentru a fi siguri că drepturile le sunt respectate, că primesc sfaturile potrivite pentru viaţă şi că nu sunt singuri