Educația Generează Atitudinea Liberă și Independentă (EGALI)

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului la educație de calitate și creșterea participării preșcolare și școlare a copiilor care provin din 2 instituții școlare defavorizate din mediul rural (școlile din comunele Popești și Derna, județul Bihor), cu accent pe copiii în risc de abandon școlar sau în risc de eșec școlar, în vederea creșterii numărului de copii care finalizează învățământului obligatoriu; și creșterea nivelului de integrare socială a copiilor cu dizabilități din Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Popești (asociat proiectului).

Scopul final al proiectului este promovarea accesului egal la un învățământ de calitate și prevenirea părăsirii timpurii a școlii prin creșterea participării preșcolare și școlare a tuturor copiilor, cu accent pe cei aflați în risc de abandon și/sau eșec școlar; și promovarea nondiscriminării.

Context. Conform Programului Operațional Capital Uman, procentul de acoperire cu grădiniţe în mediul rural în anul şcolar 2012-2013 a fost de doar 7,44% din media înregistrată la nivel național, în timp ce rata abandonului şcolar a fost de aproximativ 1,5 ori mai mare în rural față de urban. Pe măsură ce se avansează către nivelurile superioare ale învățământului, sub-reprezentarea tinerilor din mediul rural se amplifică.

În comunele vizate de proiectul nostru, Derna și Popești, sunt în jur de 1100 de copii în ciclul preșcolar, primar și gimnazial. În anul școlar 2015-2016, 121 au avut rezultate școlare slabe, 52 erau corigenți, 35 corigenți, 129 aveau participare redusă și un număr mare de absențe, 13 abandonaseră școala și 7 erau cu situația neâncheiată.

În anul școlar 2016-2017, profilul copiilor era următorul:

• 89 de elevi (4 copii în Școala Gimnazială nr. 1 Derna, 41 copii în Liceul Tehnologic nr. 1 Popești și 44 copii în Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Popești) s-au declarat ca fiind de etnie rromă.

• 9 copii provin din familii monoparentale.

• 134 copii se află în grija rudelor, ambii părintii fiind plecați la muncă în străinătate, 22 copii ai căror părinte unic susținător este plecat la muncă în străinătate și 191 copii la care un părinte este plecat la muncă în străinătate.

• 456 de copii prezintă diferite forme de dizabilitate (fizică sau mentală)

• 51,6 % dintre părinți au un nivel scăzut de educație – sub 8 clase finalizate, iar 105 familii trăiesc din beneficii sociale.

Majoritatea cadrelor didactice fac naveta zilnic pentru a ajunge la școală, 17 cadre didactice sunt necalificate și/sau suplinitori. În nici una dintre locații nu există personal de sprijin sau auxiliar, iar scolile nu sunt arondate nici unui consilier școlar.

Intervenție. Prin acest proiect, copiii care provin din familii vulnerabile vor fi sprijiniți pentru a-și dezvolta încă din primii ani ai vieții școlare o atitudine și o motivație favorabilă învățării și frecventării sistemului de educație, ceea ce va contribui la viitoarea incluziune socială a lor, la creșterea șanselor de integrare cu succes pe piața muncii. Se va lucra în paralel și cu părinții/familiile copiilor, pentru a-i ajuta să treacă de greutățile cauzate de sărăcie și/sau de nivelul educațional scăzut, și să înțeleagă importanța participării copiilor lor la sistemul de educație în perspectiva integrării sociale viitoare. Astfel, activitățile vor avea ca scop prevenirea părăsiri timpurii a școlii și menținerea în sistemul de educație în cazul elevilor care provin din medii defavorizate (familii sărace, familii de etnie rromă, familii dezorganizate) și sunt în risc de eșec școlar sau abandon școlar.

Proiectul va asigura formarea continuă și/sau perfecționarea a 62 de persoane (instruire pentru respectarea egalității de șanse pentru 80 de persoane), – contribuind astfel la creșterea competitivității acestora pe piața muncii, va asigura locuri de muncă pe tremen lung pentru 81 de persoane și pe termen scurt pentru alte 10 și va contribui la creșterea șanselor de integrare pe piața muncii a 400 de elevi aflați în risc de abandon/eșec școlar.

Bugetul proiectului. Valoarea totală a proiectului este de 4.369.558,96 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 4.369.558,96 lei.

Vedeți aici comunicatul de presă.