ANUNȚ POSTURI VACANTE- PROIECT EGALI, ID proiect 107862

FUNDAȚIA ROMÂNĂ PENTRU COPII, COMUNITATE ȘI FAMILIE, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare pentru proiectul „Educația Generează Atitudinea Liberă și Independentă” (EGALI) ID proiect 107862,
Scoate la concurs urmatoarele posturi vacante, pe perioada determinată:
Locație: Școala Gimnazială nr 1, Derna ,  Școala Primara nr. 1 Sacalasău, Bihor
Posturi vacante:
  1. Asistent social
  2. Psihopedagog
Locație:  Școala Gimnazială nr. 2 Dernișoara, Gradinița nr. 3 Tria, Bihor
Posturi vacante:
  1. Asistent social
  2. Psihopedagog
POST ASISTENT SOCIAL  (168 ore /luna; 8 ore/zi)
Responsabilitati
1. Selectia beneficiarilor proiectului Educatia Genereaza Atitudinea Libera si Independenta” (EGALI) respectiv elevi din ciclul primar si gimnazial, prescolari si parintii acestora;
2. Identificarea problemelor, nevoilor copilului/familiei, din punct de vedere educaţional/social;
3. Consilieaza educational si social  (periodic) copiii beneficiari si parintii/tutorii acestoraș
4. Intocmirea, implementarea, monitorizarea interventiillor educative si sociale, evaluarea acestora;
5. Realizeaza rapoarte de activitate
Cerinte
1. Studii superioare de asistenta sociala;
2. Cunoştinţe în legătură cu asistenţa socială oferită elevilor aflaţi în risc de eşec/abandon şcolar, care provin din  familii cu venituri reduse;
3. Cunoştinţe despre legislaţia privind protecţia copilului în dificultate;
4. Abilitati de lucru in echipa;
5. Experienta specifica de 1 an
POST PSIHOPEDAGOG  (63 ore/luna)
Responsabilități
1. Evaluează potenţialul de învăţare al elevilor, motivaţia şcolară
2. Participă la elaborarea programului personalizat de intervenţie (PPI)
3.  Acordă asistenţă psihopedagogică individuală şi de grup elevilor pentru realizarea sarcinilor de învăţare
4. Sprinija la teme elevii din invatamantul gimnazial
5. Realizeaza activitati de socializare cu elevii
6. Monitorizează si evalueaza  rezultatele intervenţiei
7. Realizeaza rapoarte de activitate
Cerințe
1. Studii superioare de psihopedagogie sau psihologie
2. Cunoştinţe de psihopedagogia învăţării, psihologia copilului, psihodiagnostic
3. Cunoştinţe despre legislaţia privind protecţia copilului în dificultate
4. Abilitati de lucru in echipa
5. Experienta specifica de 1 an
CV-urile vor fi trimise la: adela@frccf.org.ro, tel. fix- 0264-594 893, persoană contact: Adela Valesasan.