Astăzi, Dumneavoastră sunteți premiantul!

Alegeți să spuneți „Prezent!” la nevoile comunității din care faceți parte, iar anul acesta să direcționați 20 % din impozitul pe profit spre Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie (FRCCF). Deveniți partenerul nostru în demersul pe care îl facem, pentru a-i ajuta pe copiii vulnerabili să poată spune „Prezent!”  în fiecare zi la școală, deși, până nu demult, nu aveau pe ce scrie. Acum au o șansă!

Odată cu actualizarea Noului Cod Fiscal în anul 2016 prin Legea nr. 227/2015, acesta prevede că orice companie poate direcţiona 20% din impozitul pe profit către un ONG care susţine o cauză  socială.

Cum redirecţionați?

Modalitatea de direcţionare este foarte simplă: compania îşi calculează suma aferentă celor 20% din impozitul pe profit, încheiați un contract de sponsorizare cu noi, iar mai apoi vă deduceți cheltuielile.

Extras din Codul Fiscal, titlul 2, cap. II, art. 21, alin. 4, lit. p):

„(…) contribuabilii care efectuează sponsorizări  şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, (…) scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:

1. 5‰ (la mie) din cifra de afaceri;

2. 20% (la sută) din impozitul pe profit datorat.”

Care sunt avantajele dumneavoastră ca angajator?

Aveţi controlul asupra unei părţi din banii pe care îi datoraţi statului. Puteţi astfel decide ca 20% din impozitul pe profit al companiei dumneavoastră să fie folosit cum decideţi .

Această sponsorizare este un mijloc de motivare a angajaţilor, care pot astfel să simtă că societatea comercială pentru care lucrează este responsabilă din punct de vedere social şi se implică în viaţa comunităţii.

Cum ajută FRCCF?

FRCCF oferă sprijin prin centrele sale de zi. Aici, copiii primesc ajutor la teme, participă la consiliere psihologică, își dezvoltă abilități de vorbire, de scris și de învățare cu ajutorul psihopedagogului și iau parte la activitățile de socializare, pentru a învăța comportamente sociale dezirabile. În fiecare zi, copiii primesc și o masă caldă, poate singura din acea zi. Tot acest ajutor înseamnă un cost de 20 lei cu un copil beneficiar, pe zi.

Devenindu-ne susținător, ajutați copiii din familii vulnerabile, care frecventează deja centrul de zi de peste 3 ani de zile și care și-au îmbunătățit rezultatele școlare. Copiii au vârste între 6-14 ani și provin din familii cu venituri sub 600lei/lună/membru de familie.

Tot ce trebuie să faceți este să încheiați un contract de sponsorizare cu noi pentru suma echivalentă a 20% din impozitul pe profitul datorat statului, în limita a 5‰ din cifra de afaceri a companiei.

Ca prim pas tipăriți și trimiteți o copie scanată a contractului la frccf@frccf.org.ro.

Vă mulțumim pentru generozitate!