”Spune NU abandonului şcolar!” – proiect implementat de FRCCF cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca

Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie implementează, în perioada 2 mai – 30 noiembrie 2017, proiectul “Spune NU abandonului şcolar”, al cărui scop este promovarea accesului egal la un învăţămant de calitate şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii prin creşterea participării şcolare a copiilor proveniţi din familii defavorizate, aflaţi în risc de abandon şi/sau eşec şcolar.

Obiectivele urmărite a fi realizate în cadrul acestui proiect sunt: îmbunătăţirea rezultatelor şcolare (cunoştinţe, note şi frecvenţă) ale copiilor defavorizaţi care se află în risc de eșec școlar; creşterea motivaţiei copiilor şi a părinţilor lor privind educaţia în general; adaptarea şi integrarea şcolară și socială mai bună a copiilor defavorizaţi pentru prevenirea marginalizării şi excluderii sociale.

Activităţile se vor desfăşura în fiecare zi de şcoală după orele de program şcolar, cu o durată de 4 ore/zi, în Școala Gimnazială Horea, exceptând vacanţa de vară, când activităţile în cadrul Şcolii Horea vor fi suspendate. Aici, copiii vor urma activităţile educative, dar şi activităţi de recreere, precum şi o o masă caldă, zilnică. Copiii din clasele primare vor beneficia de sprijin la teme iar cei din ciclul gimnazial de meditaţii la limba română şi la matematică. Psihopedagogul va oferi consiliere individuală şi/sau de grup în funcţie de nevoile identificate. Asistentul social va oferi consiliere socială copiilor şi părinţilor acestora, atât la şcoală, cât şi la domiciliul lor. Acesta va realiza şi monitorizarea frecvenţei şi a rezultatelor şcolare ale copiilor şi informarea părinţilor privind aceste două aspecte, va contribui la întocmirea planurilor individuale educative ale copiilor şi va media relaţia între specialiştii implicaţi în realizarea obiectivelor din aceste planuri.

„Beneficiarii centrelor de zi sunt copii cu rezultate şcolare slabe şi cu probleme de comportament/de incluziune şcolară. Fără sprijinul potrivit nevoilor lor care să fie oferit în mod constant, majoritatea acestor copii va avea de a face cu probleme grave precum: abandonul şcolar, lipsa unei calificări profesionale, lipsa unui loc de muncă/a unui loc de muncă bine plătit, frustrări, probleme emoţionale şi comportamentale, marginalizare, dependenţă de servicii sociale, în concluzie, ei riscă să trăiască toată viaţa lor în sărăcie.”, a declarat Mihai Roşca, director executiv FRCCF.

Bugetul proiectului este de 71.000 lei, din care 40.000 de lei reprezintă finanţare de la bugetul local al Municipiului Cluj-Napoca, prin intermeidul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală din cadrul Primăriei Cluj-Napoca.