Grant ING Bank, în valoare de 10.000 de Euro, castigat de FRCCF

Din 2014, FRCCF oferă sprijin educațional copiilor care frecventează Scoala Horea, cu resurse financiare din fonduri proprii și finanţare nerambursabilă de la Primăria Cluj-Napoca. În 2016, continuitatea serviciilor educaţionale de la Scoala Horea este asigurată de FRCCF cu fonduri obţinute de la ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala București, în cadrul proiectului “Voluntari pentru o şcoală deschisă spre viitor”.

Inspectoratul școlar Cluj, Direcția de Asistență Socială și Medicală dar şi şcolile cu care avem o strânsă relaţie de colaborare ne-au semnalat o înrăutăţire a situaţiei şcolare a copiilor proveniţi din familii care întâmpină dificultăţi financiare și care nu au acces la asistenţă. Fără un sprijin potrivit nevoilor, oferit în mod constant, majoritatea acestor copii prezintă risc de abandon şcolar,cu toate implicaţiile acestuia: lipsa unei calificări profesionale, lipsa unui loc de muncă bine plătit, frustrări, probleme comportamentale, marginalizare, dependenţă de servicii sociale. În concluzie, ei riscă să trăiască toată viaţa lor în sărăcie.

Scopul proiectului:

Asigurare a serviciilor educaționale și sociale pe parcursul anului 2016, pentru 30 de copii defavorizați din cadrul Școlii gimnaziale Horea, din Cluj-Napoca. Copiii au fost selectați în luna septembrie 2015 și au început activitățile de tip ”școală după școală” de la 1 octombrie 2015.

Proiectul oferă, pe lângă activităţile de până acum, un nou tip de activitate, de educație financiară pentru copii și părinți. Astfel, va crește impactul intervenției, în special pe termen lung, asigurând cunoștințele de bază pentru o mai bună administrare financiară a resurselor proprii.

Obiectivele proiectului:

  1. Prevenirea abandonului școlar și creșterea motivației pentru educaţie – copii care aparţin unor familii defavorizate din Cluj și se află în situaţii de risc (sărăcie, eşec şcolar, marginalizare, izolare socială, discriminare).
  1. Diversificarea serviciilor prin introducerea educaţiei financiare a beneficiarilor.
  1. Creșterea coeziunii sociale prin implicarea a 10 voluntari în servicii educaționale/sociale.

În cadrul proiectului vom oferi servicii complexe pentru copiii defavorizați și familiilor lor cu o echipă formată din specialiști și voluntari. Asistentul social se va ocupa de problemele familiilor (consiliere socială, mediere spre instituții publice, firme private pentru a găsi un loc de muncă sau o calificare în cazul părinților, motivarea copiilor și părinților pentru continuarea educației, identificarea unor resurse materiale și financiare etc).Psihopedagogul, învățătorii și profesorii din echipa proiectului se vor folosi de principiile și metodele educației incluzive în așa fel încât să asigure menținerea copiilor aflați în situații de risc în sistemul educațional primar și secundar, precum și socializarea timpurie și optimă a lor.

Serviciile oferite sunt orientate nu doar pentru rezolvarea problemelor legate de educaţia școlară, ci şi a celor legate de socializarea deficitară a copiilor care aparțin familiilor defavorizate.

Pentru a crește șansele de integrare socială a beneficiarilor, ne propunem introducerea educației financiare, pe tot parcursul derulării proiectului. Asistentul social va fi format și antrenat de asemenea în această activitate, astfel încât să asigure continuitatea acestei activităţi după terminarea finanțării.

Beneficiarii proiectului: 45

1) Copii: minim 30 de copii din familii defavorizate, identificaţi de asistentui social (în baza anchetelor sociale și a notelor școlare) având în vedere următoarele criterii:

  • vârsta: 6 – 18 ani;
  • sărăcia: cuantumul venitului minim/membru de familie stabilit ca limită pentru acordarea prestaţiilor sociale de la stat în 2016, și condiţii de locuit inadecvate;
  • risc de eşec şcolar: corigenţă, repetenţie, medie școlară sub 6, absenţe şi motivaţie scăzută faţă de şcoală;
  • probleme de comportament/marginalizare/discriminare;
  • situaţie familială dificilă: familii monoparentale; venituri care se bazează pe diverse forme de ajutor social; situaţie conflictuală în familie; apartenenţa la etnia romă.

2) Părinţi: minim 15 părinți ai copiilor beneficiari, care au nevoie de serviciile destinate lor (consiliere socială, educaţie financiară etc). În baza experienței de până acum, numărul acestora va fi minim 40.

3) Voluntari: minim 10.

 

Valoarea proiectului: 17.760 Euro, din care 10.000 Euro reprezintă finanţarea ING Bank România.