Prevenirea abandonului şcolar prin servicii integrate pentru copiii defavorizaţi din Cluj-Napoca

Fundaţia Română pentru Copiii, Comunitate şi Familie a implementat, în perioada aprilie – noiembrie 2015, proiectul Prevenirea abandonului şcolar prin servicii integrate pentru copiii defavorizaţi din Cluj-Napoca, realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca.

Scopul proiectului a fost de furnizarea unor servicii integrate care să asigurare integrarea şcolară şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii de cei 76 copiii proveniţi din familii defavorizate din Cluj-Napoca, care au fost selectatî în cadrul centrelor de zi EveryChild şi Scoala Horea.

Obiectivele proiectului au fost reprezentate de:

1. Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare (cunoştinţe, note şi frecvenţă) ale copiilor defavorizaţi care se află în risc de eșec școlar;

2. Creşterea motivaţiei copiilor şi a părinţilor lor privind educaţia în general;

3. Sprijin pentru adaptare şi integrare şcolară și socială mai bună a copiilor defavorizaţi pentru prevenirea marginalizării şi excluderii sociale.

Activităţi desfăşurate în centre:

Activităţi educaționale, respectiv sprijin la teme susţinut de învăţătoare, de profesorii de limba română şi matematică şi de psihopedagogi.

Activităţi de meditaţii, în cadrul cărora profesorii au lucrat pe probleme/obiective precum: dezvoltarea capacităţii de înţelegere a noţiunilor noi predate la clasă, la şcoală, recuperarea lacunelor legate de noţiuni (operaţii) matematice/literare sau de limbă elementare, memorarea pe lungă durată a conceptelor, teoriilor şi noţiunilor, dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic/literar, dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte şi domenii variate, dezvoltarea interesului pentru orele de meditaţii şi dezvoltarea deprinderii de a lucra independent.

Activităţi de consiliere de grup sau individuală, oferite de psihologul şi prihopedagogul centrului, care au avut ca scop recuperarea lacunelor în cunoştinţe şi pregătirea pentru promovarea materiilor cu problemă

În cadrul proiectului au fost organizate grupuri de dezvoltare personală, jocuri, concursuri, grupuri de dans, de arte, dar şi grupuri de educaţie pentru sănătate, de cultură civică etc. De asemenea, au fost organizate activităţi speciale pentru a sărbători zile precum Paşte, 1 Iunie Ziua internaţională a copilului, 5 iunie Ziua împotriva violenţei asupra copilului în România, Ziua Universală a Drepturilor Copilului, Crăciunul. Activităţile au fost organizate de experţii psihologi, asistenţi sociali şi/sau psihopedagogi.

Rezultatele şcolare obţinute de copiii implicaţi în proiect: 51 elevi au promovat anul şcolar 2014-2015 fără nici o corigenţă, 18 elevi au avut corigenţe la finalul anului şcolar, dar au promovat examenele de corigenţă, iar 6 elevi au rămas repetenţi, 2 dintre ei fiind transferaţi la şcoli speciale, deoarece nu reuşesc să facă faţă cerinţelor şcolare.

Un alt rezultat important obţinut este dobândirea unor abilităţi noi şi deprinderi de comportament responsabil faţă de colegi, familie şi dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la comunitatea locală îi vor ajuta pe copii să se integreze mai bine în viaţa şcolară şi extra-şcolară.

În cadrul grupurilor de dezvoltare personale copiii au însuşit noţiuni de comportament etic şi responsabil şi au avut ocazia să exerseze abilităţile necesare pentru a pune în practică cele învăţate. Un alt rezultat important a fost faptul că părinţii şi copiii au fost informați asupra drepturile copilului și despre responsabilitățile care le revin. Părinții au fost informați despre toate oportunităţile oferite de serviciile sociale, educaţionale şi de sănătate locale și au învăţat şi cum să devină independenţi de acestea.

 

Proiectul susţine candidatura oraşului Cluj-Napoca la titlul de Capitală Culturală Europeană 2021