Două luni de prelungire a proiectului “Educaţia de calitate este pentru toţi”

Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie a primit acordul Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului “Educaţia de calitate este pentru toţi!”, de la 14 la 16 luni.

Echipa de implementare a proiectului a făcut această solicitare în urma analizei rezultatelor bune şi foarte bune obţinute în primele 10 luni de implementare a proiectului, continuarea muncii cu elevii în risc de eşec sau abandon şcolar fiind garanţia ducerii la bun sfâşit a activităţilor începute în septembrie 2014. Modificarea graficului de activităţi a fost realizată astfel încât să cuprindă şi perioada de pregătire şi susţinere a corigenţelor pentru anul şcolar 2014-2015, dar şi pentru a susţine elevii la începutul anului şcolar 2015-2016, în vederea facilitării incluziunii şcolare a acestora.

Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu atrage după sine creşterea costurilor aprobate prin bugetul iniţial, activităţile ce urmează să se desfăşoare în lunile septembrie şi octombrie fiind acoperite din economiile realizate pe parcursul proiectului” completează Oana Bica, manager de proiect, justificarea solicitării de prelungire a perioadei de implementare.

Proiectul “Educaţia de calitate este pentru toţi” este finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, şi se implementează în patru centre de zi administrate de FRCCF în Cluj-Napoca, Câmpia Turzii, Viişoara – Cluj şi Popeşti – Bihor. Valoarea grantului este de 249 975.00 Euro.