Şcoala incluzivă este ”Şcoală COOL”

Să învăţăm şi să trăim împreună în democraţie” este un proiect finanţat în cadrul Programului de Suport Educaţional de Fundaţia pentru o Societate Deschisă.

Educația este importantă pentru noi toți. Accesul la educația incluzivă și adaptabilă permite tuturor copiilor din lume să participe la viața socială și să beneficieze de valorile universale ale drepturilor omului. Cu toate acestea, din cauza problemelor structurale, nu toți au avut și au acces la o educație de calitate.

Țările foste comuniste din Europa Centrală și de Est sunt un exemplu de această problemă, așa cum ele au istorie și structuri economice și politice asemănătoare. Cele latino-americane au probleme similare în ceea ce privește educația. Copiii și familiile lor, care au origine etnică sau limbă diferită sau un handicap, în aceste țări se confruntă cu numeroase obstacole în accesul la educație egală și de calitate. Deseori, acești copii sunt subiecții unei educații segregate și de calitate inferioară.

Organizațiile din România, Slovacia, Argentina și Mexic, participante în acest proiect, atrag atenția asupra acestei probleme și doresc să faca schimb de exemple de bune practici prin studii de caz de practică școlară orientată spre includere.

Motivaţia participării la acest proiect este dorinţa de a promova educația incluzivă și egală pentru toți copiii, deoarece, deși trăim în diferite părți ale planetei, împărtășim aceleași probleme de bază în sistemele noastre educaționale și prin analiza acestora putem învăța unii de la alții. Mai mult, putem spriji munca celorlalți care se confruntă cu situații similare.

Educația incluzivă se referă la posibilitatea ca o școală să ofere educație de calitate și acces egal pentru toți copiii, indiferent de diversitatea lor. În același timp, incluziunea se referă la procesul de democratizare în educație, care presupune participarea inclusiv a elevilor din grupurile marginalizate în sistemul de învățământ.

Proiectul are ca scop îmbunătățirea calității educației și echitatea prin identificarea unui set de modele de școli incluzive, prin analiza practicilor în cadrul acestora și diseminarea rezultatelor și a metodologiei.

Proiectul va fi implementat în trei etape. În prima etapă vom identifica și analiza modele școlare incluzive eficiente.

În a doua etapă, fiecare țară va dezvolta strategii diferite pentru a utiliza rezultatele bazate pe domeniile lor de expertiză și pe contextul specific.

  • Echipa argentiniană se va concentra asupra utilizării acestor experiențe pentru a îmbunătăți formarea cadrelor didactice;
  • Echipa mexicană se va concentra pe consolidarea programelor de formare a cadrelor didactice;
  • Echipa română se va concentra pe diseminare și sensibilizare;
  • Echipa slovacă se va concentra pe schimbul de experiență prin intermediul unui site.

În a treia și ultima etapă, vom lucra împreună pentru a împărtăși experiențele, pentru a face o comparație la nivel internațional și să integrăm rezultatele într-o publicație comună.

Pagina oficială a proiectului AICI.